July 8, 2020
Breaking News

MAGAZETI YA MICHEZO LEO JUMAMOSI, JUNE28

SOMA KURASA ZA NDANI, MAGAZETI YA MICHEZO YOTE.

DOWNLOAD APP YA YANGANEWS GB, SOMA KURASA ZA NDANI MAGAZETI MICHEZO YOTE.

FUTA APP YA YANGANEWS TOLEO JIPYA, DOWNLOAD APP YA YANGANEWS GB.

APP YA YANGANEWS TOLEO JIPYA HIVI PUNDE INAFUNGWA.

BOFYA HIYO LINK,DOWNLOAD APP YA YANGANEWS GB

___https://play.google.com what can I/store/apps/detels?id=com.webline://play.google.com/storle/apps/details?id=com.webline.yangaapp

Ikumbukwe habari zilizomo katika app ya Yanganews toleo jipya, habari hizo hizo utazikuta katika app ya Yanganews gb, tofauti yake app ya Yanganews gb imeboreshwa zaidi, imewekwa group la Yanga ndani ya app kama ilivyo group la Yanga whatsapp, hiyo ipo ndani ya app ya Yanganews gb, wanaYanga wataweza kujadiliana humo pia maoni yenu yatafanyiwa kazi haraka na viongozi wa Yanga waliopo humo.

App ya Yanganews inatambulika klabuni Yanga, inafanya kazi sambamba na app rasmi ya klabu.

bofya hiyo link, download app ya Yanganews gb____https://play.google.com/store/apps/detels?id=com.webline.yangaapphttps://play.google.com/storle/apps/details?id=com.webline.yangaapp

Bofya picha juu, download app ya Yanganews gb.

 

AU NENDA PLAYSTORE ANDIKA “YANGANEWS GB”, KISHA DOWNLOAD

3 thoughts on “MAGAZETI YA MICHEZO LEO JUMAMOSI, JUNE28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *